Hakkımızda

Şirketimiz hakkında kurumsal bilgiler

Zey Yapı

22 Haziran 2001 Tarih ve 5323 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 307 ve 308 nci sayfasında ilanı yapılarak ticari hayatına başlayan firmamızın iştigal konusu; (Üst yapılarda; Bina, Sanat Yapıları, Yol Yapım ve Düzenleme İşleri ve Alt Yapı;Tünel,Köprü, Kanal, su vs. şebekelerine ait işler olarak) her nevi inşaat ve müteahhitlik hizmetleridir.

İstikrarlı bir biçimde büyüyen firmamız; kalite, güvenlik, kurumsallık ve disiplinden ödün vermeksizin projelerini tamamlayarak her geçen gün kapasitesini arttırmaktadır.

Çeşitli şehir ve bölgelerde tamamladığı onlarca projeyi eksiksiz bir şekilde tamamlayarak, birçok başarıya imza atmıştır.

Üst yapıdan alt yapıya birçok alanda faaliyet gösteren firmamız, her yeni projede tecrübe ve yeniliği sentezleyerek kaliteyi ön plana çıkarmaktadır.

Yaptığı çalışmalarda çevre güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulara verdiği önemle öne çıkmaktadır.

Tanıtım Filmimiz

Misyonumuz

Firmamız yaptığı çalışmalarla hayat standartlarının artmasına yardımcı olmakta ve ödediği vergilerle Türkiye ekonomisine katkı yapmaktadır.

Vizyonumuz

Her geçen gün referanslarını arttırarak; kalite, güvenlik, kurumsallık ve disiplinden ödün vermeden sektörde öncü, ulusal ve uluslararası projelerde en önemli marka olmak.

Başkanın Mesajı

Zey Yapı 2001 yılında inşaat ve müteahhitlik hizmetleri verme amacıyla yola çıkmış bir girişimdir. Kurulduğumuz günden beri yaptığımız çalışmaları son derece titiz bir şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz. Birbirinden farklı konseptler ile her yeni işe büyük heyecan ve motivasyonlar ile koyuluyoruz. Tecrübeli ve dinamik ekbimiz ile günden güne büyüyor ve donanımımızı arttırıyoruz. Makine ve teçhizatımızın geniş yelpazesi ile birçok projeyi daha hızlı ve daha az maaliyet ile tamamlıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlar çeştililik göstermektedir. Üst yapılarda bina, sanat yapıları, yol yapım ve düzenleme işleri; alt yapılarda ise tünel, köprü, kanal, su ve diğer şebekelere ait işler olarak çalışma alanlarımızı genel bir şekilde özetleyebiliriz. Faaliyet alanlarımızın çeşitliliği bizleri daha da büyütmüş ve kurumsal gelişimimize katkı yapmıştır.

Zey Yapı olarak değişen dünya koşullarını takip etmekte ve çalışma şeklimizi bu koşullara göre revize etmekteyiz. Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurarak yenilikleri; verimliliğimizi arttıracak şeklilde işlerimize uyarlamaktayız. İnovatif şirket algımızla, her yeni işte, kazandığımız tecürbelerimizi kullanarak birikimsel olarak ilerlemekteyiz. Standartlarımızı daima küresel boyutta tutmaya çalışmaktayız.

Zey Yapı her zaman çevreye duyarlı hareket etmekte, bu konuda ciddi bir hassasiyet göstermektedir. Çevreyi düşünmenin geleceğimiz adına önemli bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Aynı şekilde iş güvenliği hususunu azami düzeyde önemsemekteyiz. Bu farkındalıkları bir değer olarak ortaya koymayı Zey Yapı olarak büyük bir başarı olarak görmekteyiz.

Yaptığımız projeler ve devam eden projelerimizle ülkemize katma değer oluşturmak gibi bir prensibi kendimize bir görev kabul ettik. Teknik yeterlilik, kalite, güvenlik, çevre duyarlılığı gibi konulara verdiğimiz önemle birlikte maaliyeti en aza indirmeyi ve tüm bunları yeni bir vizyon ile sentezlemeyi başardık. Sizlerin de desteği ile firmamız farklı alanlarda farklı konularda birçok başarıya imza atacak ve yeni ufuklara yönelecektir.

Saygılarımla..

Emre Peker

Tüm Projelerimizi Görüntüle

Referanslarımız